Alfabetisch op achternaam van de auteur

De Japanse opsporingsinstanties in bezet Nederlands-Indië
R. de Bruin
ongepubliceerd, Diemen, 1988

Achter de Kawat
Charles Burki, legernummer 9409
Uitgeverij XTRA, Amsterdam, 2010
ISBN 978-90-77766-99-6
NUR 689-640-740

Indië, een verre oorlog van dichtbij: herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indië
Esther Captain
Zutphen: Alpha, 1995
KIT: N 96-1435

Achter het kawat was Nederland : Indische oorlogservaringen en -herinneringen 1942-1995
Esther Captain
Kampen: Kok, 2002
KIT: N 02-1541

The late colonial state in Indonesia: political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942
ed. by Robert Cribb
(met bijdrage van Harry Poeze: ‘Political intelligence in the Netherlands Indies’ over de P.I.D.)
Leiden: KITLV press, 1994
KIT: D1130 - (1994) - 163

The Kenpeitai in Java and Sumatra. Selections from Nihon Kenpei Seishi
B. Gifford Shimer, G. Hobbs
New York, Cornell University Ithaca, 1986

Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945
Red.: B.R. Immerzeel - F. van Esch
Sdu Uitgeverij Koninginnegracht
Den Haag, 1993
ISBN 90 12 06847 9

Moluks verzet in WO II: de rol van Molukkers in het verzet in de Tweede Wereldoorlog = Perlawanan orang2 Maluku dalam Perang Dunia II: peranan orang2 Maluku dalam perlawanan
B.R. Immerzeel
Utrecht: Moluks historisch museum, 1992
KIT: P 92-3484

De ongelijke strijd in de Vogelkop
P.P. de Kock
Franeker, Wever, 1981

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 11b, Nederlands-Indië II, eerste helft
Dr. L. De Jong
’s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1985

Wij vochten in het bos, de guerrillastrijd op Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog
Sergeant M. Ch. Kokkelink, ridder M.W.O.
P.N. van Kampen & zoon n.v., Amsterdam

Je denk, ken niet maar kèn!!: vijf en twintig ervaringen uit het verzet, van de krijgsgevangenen, van volwassenen en jongens uit de burger-kampen, tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de vrijheidsstrijd van Indonesië in de jaren veertig en vijftig
Hans Liesker; G. Aalbertsberg
Waddinxveen : Stichting Jongens Japanse kampen Tjimahi/Bandoeng 1942-1945, 1997
KIT N 05-1484

Drie Nederlanders bestrijden Japan: een verhaal van ondergronds gewapend verzet tegen de Japanners in Indonesië, 1942-1943
J. Luxinger
Leiden: Brill, 1949
KIT: Br N 97-799 Climate room - not for loan

Wisseling van de wacht. Indonesiërs over de Japanse bezetiing 1942 - 1945
Henk Maier, Don van Minde en Harry Poeze (samenstelling)
KITLV Uitgeverij, Leiden, 1995
KIT: N95 - 1012

Verzet contra de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in de tweede wereldoorlog: de Geuzen van het Indisch verzet 1942-1945
E. Melis (red.); Hans Toonen; Louis George Martin Jaquet
Bussum: Comité Ancol, 1996
KIT: N 08-21

Verzet in Nederlands-Indië, Het levensverhaal van Bep Stenger
(opgetekend door) Nadet Somers
Walburg Pers / het Verzetsmuseum Amsterdam
Zutphen, 1999
ISBN 90.5730.031.1

Oorlog en verzet in Nederlands-Indië, 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties
J. Zwaan
Amsterdam: De Bataafsche leeuw, 1989
KIT: N 89-1442

Indisch verzet: een advies uitgebracht aan de Commissie Indisch verzet
Inspraakorgaan welzijn Molukkers Utrecht
Utrecht: Inspraakorgaan welzijn Molukkers, 1981
KIT: G 84-109

Interview P. Steenmeyer, Ancol 2008